Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Psychoterapii „Rozdroża” reprezentowanym przez A. Bernatowska, M. Borkowska, M. Mandecka, E. Borsuk Spółka Partnerska Psychologów, ul. Jaworzyńska 5/9, 00-634 Warszawa.

I. Postanowienia ogólne:

1. Celem Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zwanej dalej „Polityką bezpieczeństwa” w Ośrodku Psychoterapii „Rozdroża” reprezentowanym przez A. Bernatowska, M. Borkowska, M. Mandecka, E. Borsuk Spółka Partnerska Psychologów, ul. Jaworzyńska 5/9, 00-634 Warszawa, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.

2. Administratorem danych osobowych jest w Ośrodek Psychoterapii „Rozdroża” z siedzibą przy ul. Jaworzyńskiej 5/9, 00-634 Warszawa reprezentowany przez A. Bernatowska, M. Borkowska, M. Mandecka, E. Borsuk Spółka Partnerska Psychologów, ul. Jaworzyńska 5/9, 00-634 Warszawa, REGON: 365911285, NIP: 7010634885.

Call Now Button